Sommaren för med sig följande undantag i öppettiderna för Helpdesken och jourtelefonen

24.6 DL Helpdesk betjänar dig kl 8–16 (finsk tid) och jourtelefonen kl 16–20 (finsk tid)
25.6–26.6 DL Helpdesk och jourtelefonen stängd

DL Helpdesk betjänar dig under juli månad vardagar klockan 8–17. Dejourstelefonen är stängd 12.7–1.8.

Du kommer väl ihåg att du kan lämna en supportbegäran också via DL Helpdesk-portalen 24/7

DL Helpdesk -portal