Tillgång till egna uppgifter

En registrerad person har rätt att få en kopia på sina personuppgifter som har sparats i kundregistret. Den registrerade har ändå inte rätt att få sådana uppgifter, vars utgivande kunde utgöra en risk för andras rättigheter eller friheter.

Om du vill få en kopia på dina uppgifter kan du ta kontakt per e-post till adressen info(at)dlsoftware.com eller per post till adressen nedan. Meddela även dina kontaktuppgifter samt ditt företags eller arbetsgivares kontaktuppgifter, om du har fungerat som en kunds kontaktperson. DL Software behöver kontrollera din identitet, och kan begära en kopia på ett identitetsbevis.

DL Software Ab / Dataskyddsombud
Umeågatan 2
65350 Vasa