DL Helpdesk betjänar dig torsdagen den  1.4. ända till kl. 17 (finsk tid) och följande gång tisdagen den 6.4. enligt vanliga öppethållningstider.

Dejoustelefonen betjänar:

  • fr 2.4. stängd
  • lö 3.4. kl 9–13 (finsk tid)
  • sö-må 4.–5.4. stängd

Du kommer väl ihåg att du kan lämna supportbegäran också via DL Helpdesk-portalen 24/7

DL Helpdesk -portal