DL Helpdesk betjänar dig torsdagen den  14.4. ända till kl. 17 (finsk tid) och följande gång tisdagen den 19.4. enligt vanliga öppethållningstider.

Dejoustelefonen betjänar:

  • fr 15.4. stängd
  • lö 16.4. kl 9–13 (finsk tid)
  • sö 17.4. stängd
  • må 18.4. stängd

Du kommer väl ihåg att du kan lämna supportbegäran också via DL Helpdesk-portalen 24/7

DL Helpdesk -portal