DL Helpdesk och dejourstelefonen är stängda under Kristi himmelsfärdsdagen 13.5.2021

Du kommer väl ihåg att du kan lämna en supportbegäran också via DL Helpdesk-portalen.

DL Helpdesk-portalen