Är du redan bekant med EQS Kvalitetssystemet?

Företagets kvalitetsledning och utveckling är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuerlig uppföljning och en aktiv strategi för utvecklingen av affärsverksamheten. Den långsiktiga kvalitetskontrollen behöver dock inte vara en komplicerad process som kräver extra resurser.

Delta i vårt webinar för att höra om ett mer effektivt sätt att kontrollera kvalitetsledningen

Välkommen att delta i vårt kostnadsfria EQS Kvalitetssystem-webinar för att höra hur du kan skapa ett gemensamt sätt för ditt företag att fungera och möjliggöra ett högklassigt och systematiskt arbete med hjälp av EQS Kvalitetssystemet.

Det kostnadsfria EQS Kvalitetssystem-webinariet arrangeras torsdagen 27 maj 2021 kl. 13.00-14.00 (finsk tid)

På webinariet lär du dig hur ditt företags interna och externa processer blir effektivare med hjälp av det elektroniska EQS Kvalitetssystemet. Därutöver får du höra om praktiska exempel på hur företag inom teknisk handel och industribranschen kan gynnas av EQS-systemet för att utveckla sina egna processer och sin kvalitet.

Webinariets föreläsare är verkställande direktören för Extend, Christine Holm. Webinariet kommer att ordnas via Teams. Du får en möteslänk till din e-post när du har anmält dig. Webinariet hålls på engelska.

Anmäl dig till det kostnadsfria webinariet här

Vad är EQS Kvalitetssystemet?

Vårt norska systerföretag Extend har ett kvalitetsledingsprogram EQS (Extend Quality System). Via det programmet kan man hantera interna och externa processer. Det omfattande webbaserade programmet är byggt som en helhet vilket stöder företagets processer och gör kvalitetskontrollen smidig. www.extendnorway.com