Kom och hör om EQS Kvalitetskontrollsystemet

Kvalitetskontroll samt översyn och optimering av interna och externa processer är allt viktigare för företag idag. Utmaningen är ofta att informationen och dokumenteringen är spridd mellan olika system.

Vårt Norska systerbolag Extend har skapat ett mångsidigt EQS-system (Extend Quality System) för kvalitetskontroll och styrning av de interna processerna – allt i ett program. Det heltäckande webbaserade systemet byggs upp för företagets behov vilket gör att det omfattande kvalitetskontrollen blir smidig och koncentrerar sig på de rätta sakerna.

Delta i det avgiftsfria webinaret för EQS Kvalitetskontroll

Vi ordnar ett avgiftsfritt webinar gällande EQS Kvalitetskontroll för våra kunder tillsammans med Extend. Där berättar vi mer om EQS-kvalitetskontrollsystemet och om de möjligheter som det för med sig. Webinaret hålls på engelska.

Webinarets tidpunkt:
29 september 2020, kl. 14.00-15.00 (finsk tid). Webinaret hålls på engelska.
Alla deltagare får ett separat mail med en länk närmare tillfället.

Webinarets innehåll:
Extends senior advisor Erla Gudmundsdottir och vd Christine Holm förevisar EQS-kvalitetskontroll systemet och hur du kan med dess hjälp:

– styra dina processer, checklistor och se till att även dina anställda känner till dem
– gör det lätt att rapportera händelser, följa upp dem och göra förbättringar
– hantera och minimera risker
– säkerställer att din personal har rätt kompetens och rätta certifikat
– se hur mer effektivt och lätthanterligt det är att sköta uppgifter via de dynamiska formulären
– rapportera ditt företags viktiga evenemang
– följa upp ditt företags årliga uppgifter (bl.a. underhåll)

Välkommen med för att höra om hur EQS-systemet hjälper ditt företag att förstärka ditt företags processer och förenkla arbetsätten.

Anmäl dig här