Det pågående året har på många sätt varit exceptionellt, och har haft en djup påverkan på både företags och konsumenters ekonomiska situation. Att sälja på faktura är fortfarande en betydande risk för många företag – kunden kan lämna fakturan obetalda, och man hittar kanske inte alltid tillräckliga resurser för att skicka påminnelser eller att skicka indrivningen själv.

Därför är det speciellt nu särskilt viktigt att företag redan på förhand har tänkt på vad som händer efter att fakturan har skickats, alltså hur betalningsövervakningen sköts. Det är ingen bra idé att öka på bristerna i kassaflödet – med effektiva och korrekta påminnelser och inkassoåtgärder kan du med större säkerhet få in pengarna till företagets konto.

Delta i webinaret om betalningsövervakning och indrivning
Vi ordnar ett webinar om betalningsövervakning och indrivning för våra kunder tisdagen 10.11.2020 kl. 10.00-10.30, där vi kommer att behandla flera aktuella ämnen.
Vi går bland annat genom;

– Vad indrivning är?
– Vad bör ett företag göra om kunden inte betalar sin faktura?
– Vilken nytta ett företag får av effektiv betalningsövervakning och tidsenliga indrivningsprocesser?
– Vilka kostnadseffektiva lösningar det finns för skötsel av förfallna fakturor?

Utbildare
Utbildning framförs av Cash-Ins chefsjurist Sebastian Sandvik (Jur. Mag., rättegångsbiträde). Sebastian har lång erfarenhet av indrivning, fordringshantering och relaterade tvistemål.
Webinariet är kostnadsfritt för DL Softwares kunder.

Anmäl dig till det kostnadsfria webinariet!


Vad är Cash-In?
Cash-In är en bokförings- och inkassobyrå med lång bakgrund, och en historia som börjar 1985. År 2009 gick Cash-In och DL Software ihop, och bildade DL Software-bolagen, varefter vi tillsammans har effektiverat och automatiserat fakturerings- och reskontraprocesserna för hundratals företag. Dessutom erbjuder vi även tjänster inom kreditkontroller och finansiering, samt helhetstäckande tjänster inom ekonomiförvaltning. Läs mera om våra lösningar på www.cash-in.com/sv