Sommaren för med sig följande undantag i öppettiderna för Helpdesken och jourtelefonen.

Torsdag 18.6. DL Helpdesk kl 8–17, jourtelefonen stängd

Fredag 19.6. DL Helpdesk och jourtelefonen stängd

Lördag 20.6. Jourtelefonen stängd

DL Helpdesk betjänar dig under juli månad vardagar klockan 8-17. Dejourstelefonen är stängd 6.7-31.7.2020.

Du kommer väl ihåg att du kan lämna en supportbegäran också via DL Helpdesk-portalen 24/7.