Under julen och nyår betjänar DL Helpdesk och dejourstelefonen enligt följande tider:

24–26.12.2020 stängt
1.1.2021 stängt
6.1.2021 stängt

Du kommer väl ihåg att du kan lämna en supportbegäran också via DL Helpdesk-portalen 24/7.