Nyheter – det händer med DL Software

Positiva saker händer ständigt i vårt företags vardag, vilka även bidrar till att stöda våra kunders affärsverksamhet. Läs mer om bl.a. om våra populära webbinarier och kunddagar, viktiga händelser i vårt hus och aktuella nyheter om vår kundtjänst.

DL Software blir en del av Confirma Softwares nya SME Finland-grupp – Pekka Kero ny försäljnings- och marknadsföringsdirektör

DL Software, Cash-In, Nethit Systems, SKJ Systems och Tietoaika har sammanslagits till affärsenheten Confirma Software SME Finland. Samtidigt har Pekka Kero utsetts till en ny arbetsuppgift, SME Finland Head of Sales & Marketing.

Läs mer

DL Softwares öppethållningstider under sommaren

Sommaren för med sig följande undantag i öppettiderna för Helpdesken och jourtelefonen

Läs mer

Telefonstöd betjänar till och med klockan 16:00 den 10.6.2022

Telefonstöd betjänar till och med klockan 16:00 den 10.6.2022

Läs mer

Öppettider under påsk

DL Helpdesk betjänar dig torsdagen den  14.4. ända till kl. 17 (finsk tid) och följande gång tisdagen den 19.4. enligt vanliga öppethållningstider.

Läs mer

DL Webbinarieserie

Under de kommande veckorna planerar vi att anordna en serie med webbinarier gällande DL Prime. Webbinarierna kommer att vara avdelningsspecifika, dvs. inköpsrutiner, fordonsförsäljningens rutiner, butik och orderrutiner, servicerutiner samt reskontra och bokföring.

Läs mer

DL Hostingtjänster uppdateras 13.1.2022

Det utförs servicearbete i DL Softwares hostingtjänster torsdag 13.1 från och med kl 23.30 (finsk tid). Under tiden för serviceavbrottet är alla hostingtjänster ur bruk.

Läs mer

Crona Lön webbinarie 27/1/2022 kl 10.00-10.30

Crona Lön ordnar ett gratis webbinarie för DL Softwares kunder som vill se webbaserade Crona Lön.

Läs mer

God jul!

DL Software vill tacka sina kunder och samarbetspartners för det gångna året, samt önska alla en fridfull jul och ett gott nytt år.

Läs mer

Avvikande öppethållningstider i december

Undantag i DL Helpdesks öppethållningstider.

Läs mer

DL Helpdesk och jourtelefonens öppethållningstider onsdagen 27.10.2021

DL Helpdesk och jourtelefonen stängs undantagsvis redan kl. 13.00 på grund av personalens utbildingstillfälle.

Läs mer

DL Softwares öppethållningstider under sommaren

Undantag i DL Helpdesks öppethållningstider.

Läs mer

Öppettider under Kristi himmelsfärdsdagen 

DL Helpdesk och dejourstelefonen är stängda under Kristi himmelsfärdsdagen 13.5.2021

Läs mer

EQS Kvalitetssystem-webinariet 27 maj 2021 kl. 13-14

Välkommen att delta i vårt kostnadsfria EQS Kvalitetssystem-webinar för att höra hur du kan skapa ett gemensamt sätt för ditt företag att fungera och möjliggöra ett högklassigt och systematiskt arbete.

Läs mer

Koncernen Confirma Software fortsätter sin tillväxt

Tietoaika Oy, känt för sina Domus-disponentsystem, har gått med i Confirma Software Group genom ett förvärv som registrerades den 31 mars 2021.

Läs mer

Koncernens kompetens inom digital affärsverksamhet ökar

Nethit Systems Ltd Oy, ett expertföretag inom digital affärsverksamhet och flerkanalsförsäljning, har blivit en del av Confirma Software-koncernen genom ett företagsförvärv den 16 mars 2021. Nethit Systems stärker ytterligare kompetensen för flerkanalsförsäljning inom den nordiska programvarukoncernen. Det kompletterar också tjänsteutbudet för DL Software, som tillhör samma grupp.

Läs mer

Nya webbsidor

DL Softwares nya webbsidor har lanserats onsdagen den 3 februari 2021.

Läs mer

Avvikande öppethållningstider under julen

Under julen och nyår betjänar DL Helpdesk och dejourstelefonen enligt följande tider.

Läs mer

DL Webinar: Betalningsövervakning och indrivning 10.11.2020

Vi ordnar ett webinar om betalningsövervakning och indrivning tisdagen 10.11.2020

Läs mer

EQS Kvalitetskontroll -webinaret den 29 september 2020

Vi ordnar ett avgiftsfritt webinar gällande EQS Kvalitetskontroll för våra kunder tillsammans med Extend.

Läs mer

DL Softwares öppethållningstider under sommaren

Undantag i DL Helpdesks öppethållningstider.

Läs mer