WMS-lagerhantering – styr och övervakar lagerfunktionerna i realtid

Hur optimerar man företagets leveranssäkerhet? Kan användningen av lagerutrymmet förbättras? Hur kan jag underlätta inventeringen? Med hjälp av DL Prime Online kombineras lagerfunktionerna till en lätt hanterbar helhet som gör arbetet mer effektivt. Ibruktagningen av vår WMS-lösning återbetalar sig snabbt i form av tidsbesparing och kostnadsbesparingar.

Du är medveten om vad som sker i ditt lager

Ineffektiv lagerhantering bromsar tillväxten för hela företaget – förseningar och felaktigheter i plockningen orsakar stigande lagringskostnader, överdrivna ökningar av lagervärdet och i värsta fall föråldrade varor och minskad kundnöjdhet.

Med hjälp av den avancerade lagerhanteringen (WMS) kan ditt företag effektivare följa upp, hantera och framförallt optimera aktiviteterna i lagret – vem har gjort, vad har gjorts och när det har gjorts. Lagerhanteringen omfattar alla viktiga funktioner som mottagning av varor, inventering, hyllsättning, plockning och förpackning samt utleveranser.

Fördelarna med avancerad lagerhantering för ditt företag

  • Ökar effektiviteten och höjer produktiviteten
  • Sparar pengar och optimerar personalkostnaderna
  • Minskar gångsträckorna
  • Minimerar plocknings- och inventeringsfel
  • Optimerar personalkostnaderna
  • Snabbar upp lagrets omsättningshastighet och ökar konkurrenskraften

Kontakta oss för med information

Bli av med onödiga arbetsmoment

WMS-systemet hjälper ditt företag att automatisera och effektivisera lagerrutinerna: plockningsuppgifterna kan prioriteras och arbetsmomenten kan kombineras med till exempel flerplockning. När rätt saker görs vid rätt tidpunkt är det lättare att rikta lediga resurser dit de behövs mest. Detta minskar inte bara det extra dubbla arbetet utan också belastningen av din personal.

I lagerhanteringsprogrammet ser du tydligt vilka av ditt företags produkter som säljer och vilka som inte gör det – detta hjälper vid optimeringen av lagret och eftersträvandet av besparingar genom effektiviseringen av nyttjandet av lokalen. När de mest sålda produkterna eller säsongsprodukterna finns på logiska hyllplatser, så minskar de anställdas gångsträckor och plockningen effektiveras ytterligare.

Du får mer information om lösningen WMS-lagerhantering av:

Letar du efter en lätt eller heltäckande lösning för lagerhantering? Expertis för digital lagerhantering är lätt tillgänglig via telefon eller e-post!


Nöjda kunder och kundupplevelser

Vuorenmaa
Bertils Health
Dermosil
Veken Kaluste
A-rehu