Programlösningar för ekonomiförvaltning – förtydliga och snabba upp ekonomiförvaltningens processer

Ineffektiv ekonomiförvaltning är tidsödande och dyr – en effektiv elektronisk lösning förenklar, snabbar upp och ger besparingar. DL Softwares programvara gör det enkelt att hantera ditt företags ekonomirutiner, vilket eliminerar överlappande arbetsfaser och bidrar till att minimera fel. Du kan använda enbart våra ekonomiförvaltningslösningar eller integrera ditt företags affärssystem sömlöst i helheten.

Omfattar alla ekonomiförvaltningsbehov

I DL Prime Online hittar du alla moderna, omfattande och effektiva lösningar för ekonomiförvaltning. Med hjälp av de användarvänliga verktygen tar du hand om t.ex. försäljningsfakturor, inköpsfakturor, lönehantering och bokföring i realtid, både tidsbesparande och utan besvär. Om du tidigare var tvungen att söka efter information från flera olika ställen, så är den nu tillgänglig på ett och samma ställe.

De elektroniska lösningarna för ekonomiförvaltningen är en väsentlig del av programvaruhelheten DL Prime Online. I din användning kan du ha enbart vår ekonomiförvaltningsprogramvara eller så kan den integreras med andra DL Prime Online-lösningar. Detta ger dig tillgång till den mångsidigaste totallösningen som finns på marknaden, så att ditt företags affärssystem och ekonomiförvaltningens rutiner kan fungera sömlöst.

Fråga mer

DL Bokföringsprogram

DL Bokföring är ett snabbt och flexibelt program för skötsel av bokföringsrutiner, oavsett företagets bransch eller affärsverksamhetens omfattning. Vårt bokföringsprogram är också perfekt för bokföringsföretag som tillhandahåller bokföringstjänster för sina egna kunder med hjälp av DL Bokföring.

Med ett användarvänligt och modernt elektroniskt bokföringsprogram automatiserar du företagets olika ekonomiförvaltningsprocesser. De centrala funktionerna i DL Bokföring är lagringseffektivitet och mångsidig, lättläst rapportering samt omfattande integrationer. De färdiga gränssnitten möjliggör enkel överföring av data från ett system till ett annat, vilket sparar arbetstid.

Det är viktigt för oss att vår programvara underlättar bokförarnas arbete. Av den anledningen har vi utvecklat många funktioner för att göra programvaran lättare att arbeta med: i inmatningsskärmen för verifikaten sköts de dagliga rutinerna enkelt och till stöd för verifikaten är det möjligt att importera verifieringsdokument som PDF-filer. På detta sätt kommer alla viktiga dokument att bevaras i många år framöver.

Omfattande integrationer med programvaran Talgraf och programvaran för kapitalförvaltning Kasperi, ger lättnad mitt i brådskan. Integrationen av bokföringsprogramvaran med faktureringslösningarna i DL Prime Online möjliggör en oavbruten registreringskedja och integrationen med DL Lönehantering underlättar även många lönehanteringsrutiner.

Årsskiftet är ofta en hektisk tid i bokföringen – bokförarens arbete underlättas av möjligheten att hantera flera räkenskapsår samtidigt. Kontosaldona överförs automatiskt och i realtid mellan olika räkenskapsår och det finns inget behov av att uppdatera eller köra nya siffror separat till nästa räkenskapsår.

 • Flexibla och anpassningsbara kontoplaner, flera kontoplaner per företag
 • Flera färdiga bokslutsmallar
 • Flera kostnadsställenivåer
 • Koncernbokslut
 • Balansräkningsspecifikation
 • Elektronisk rapportering, skatteblanketter och periodskattedeklaration (TYVI) direkt till kunder och myndigheter
 • Mångsidiga integrationer (programvaran Talgraf och programvaran för kapitalförvaltning Kasperi)
 • Digital behandling av kontoutdrag TITO
 • Lättolkade rapporter och nyckeltal samt kontinuerlig åtkomst till uppdaterad information
 • Färdiga gränssnitt
 • Funktion för saldoreskontra
 • Verifikatanalys och flera verifikatserier
 • Budgetering, även per kostnadsställe
 • SIE-export

DL Lönehanteringsprogram

Med det användarvänliga programmet DL Lönehantering sköts även de rutinmässigaste arbetena smidigt; behovet av manuell inmatning av data är minimalt, varvid du kan optimera din arbetstid effektivt. Du kan anskaffa DL Lönehantering antingen som en fristående lösning eller som helt integrerad med din andra programvara DL Prime Online.

Med DL Lönehantering kan du sköta alla rutiner i anslutning till löneberäkning och löneutbetalning.  I programmet ingår omfattande rapporter, myndighetsrapporter och omfattande deklarationer till Inkomstregistret. Det är möjligt att lämna in årsskiftesrapporter till skattemyndigheten elektroniskt (TYVI).

De mångsidiga integrationerna med andra delar av programvarufamiljen DL Prime Online ger många tidsbesparande fördelar. Om du använder programmet DL Bokföring överförs löneuppgifterna automatiskt till din bokföring. Det är också möjligt att integrera i programvaran DL Lönehantering med vår arbetstidsregistreringstjänst, genom vilken det är möjligt för de anställda att registrera arbetspass och arbetstidsposter för löneberäkningen.

 • Beräkning av månads- och timlöner
 • Månads- och årsrapportering
 • Mångsidig statistik
 • Behandling av kostnadsställen
 • Snabbinmatning av projektlöner
 • Elektronisk hämtning av skattekortsinformation från skattekontoret (mer än 100 anställda)
 • De anställdas medlemsavgifter till fackförbunden
 • Hantering av löneklasser
 • Beräkning av semesterlöner
 • Möjlighet att skicka lönespecifikationen i pappersformat, som en PDF-fil eller som nätlön
 • Smidig behandling av standardlöner, såsom månadslöner
 • Beräkning av genomsnittlig timinkomst
 • Beräkning av ersättning för arbetstidsutjämning
 • Insamling av anställdas anställningshistorik
 • Källskattebehandling

Vill du bli helt och hållet av med ekonomiförvaltningens rutiner?

Om du vill frigöra din tid från ekonomiförvaltningens traditionella rutiner, dra nytta av våra outsourcingtjänster för ekonomiförvaltningen. Vår professionella personal kommer att ta hand om hela eller delar av ditt företags ekonomiförvaltning för din räkning, såsom fakturering eller bokföring. Du hittar även effektiva betalningspåminnelse- och inkassotjänster. En egen sakkunnig kontaktperson utses för ditt företag och du får alltid personlig betjäning!

Lämna en kontaktförfrågan

Du får mer information om lösningarna för ekonomiförvaltning av:

Uppdatera din ekonomiförvaltning till den elektroniska eran och förenkla de ekonomiska rutinerna! Kontakta oss för att få en presentation av den omfattande programvaruhelheten för ekonomiförvaltning.


Nöjda kunder och kundupplevelser

Veken Kaluste
JTK Power
Dermosil