Lösningar för ekonomiförvaltning – förtydliga och snabba upp ekonomiförvaltningens processer

Ineffektiv ekonomiförvaltning är tidsödande och dyr – en effektiv elektronisk lösning förenklar, snabbar upp och ger besparingar. DL Softwares programvara gör det enkelt att hantera ditt företags ekonomirutiner, vilket eliminerar överlappande arbetsfaser och bidrar till att minimera fel. Du kan använda enbart våra ekonomiförvaltningslösningar eller integrera ditt företags affärssystem sömlöst i helheten.

Omfattar alla ekonomiförvaltningsbehov

I DL Prime Online hittar du alla moderna, omfattande och effektiva lösningar för ekonomiförvaltning. Med hjälp av de användarvänliga verktygen tar du hand om t.ex. försäljningsfakturor, inköpsfakturor, lönehantering och bokföring i realtid, både tidsbesparande och utan besvär. Om du tidigare var tvungen att söka efter information från flera olika ställen, så är den nu tillgänglig på ett och samma ställe.

De elektroniska lösningarna för ekonomiförvaltningen är en väsentlig del av programvaruhelheten DL Prime Online. I din användning kan du ha enbart vår ekonomiförvaltningsprogramvara eller så kan den integreras med andra DL Prime Online-lösningar. Detta ger dig tillgång till den mångsidigaste totallösningen som finns på marknaden, så att ditt företags affärssystem och ekonomiförvaltningens rutiner kan fungera sömlöst.

Vill du bli helt och hållet av med ekonomiförvaltningens rutiner?

Om du vill frigöra din tid från ekonomiförvaltningens traditionella rutiner, dra nytta av våra outsourcingtjänster för ekonomiförvaltningen. Vår professionella personal kommer att ta hand om hela eller delar av ditt företags ekonomiförvaltning för din räkning, såsom fakturering eller bokföring. Du hittar även effektiva betalningspåminnelse- och inkassotjänster. En egen sakkunnig kontaktperson utses för ditt företag och du får alltid personlig betjäning!

Du får mer information om lösningarna för ekonomiförvaltning av:

Uppdatera din ekonomiförvaltning till den elektroniska eran och förenkla de ekonomiska rutinerna! Kontakta oss för att få en presentation av den omfattande programvaruhelheten för ekonomiförvaltning.


Nöjda kunder och kundupplevelser

Veken Kaluste
JTK Power
METROPOLI Kaluste
Dermosil