Låsningslösningar för aktivitetsbaserade kontor – säkerheten i nyckelposition

Hur kan man säkerställa säker användning av lokalerna när antalet användare är stort och det förändras dagligen? Behovet av säker låsning och passerkontroll löser du med ett elektroniskt låssystem. Säkerheten och trivseln ökar när användarna av lokalerna identifieras och oönskade gäster håller sig borta därifrån.

Skyddar användarna, egendomen och sekretessen

När man planerar affärslokaler och kontor ska man inte ge avkall på låsningslösningarna – ett modernt elektroniskt låssystem återbetalar sig snabbt genom användarvänligheten, säkerheten och den effektivare användningen av lokalerna. Portar med passerkontroll ger extra säkerhet även utanför kontorstiderna. En sakenlig låsningslösning och passerkontroll hjälper även till att skydda företagets egendom, affärshemligheter och personuppgifter.

Elektroniska låsningslösningar kan genomföras i små lokaler med batterilåsning, medan en busstyrd låsningslösning är idealisk för att ge säkerhet i större lokaler. Från oss får du även olika identifieringsalternativ, från kort och armband till avancerad fingeravtrycksidentifiering.

Låssystem för alla utrymmen

Låsningslösningarna som vi importerar från Gantner Technologies har visat sig vara fungerande i företagens vardag. De är lämpliga för objekt med hög besöks- och personalomsättning, för vilka man eftersträvar en långvarig men kostnadseffektiv lösning för aktivitetsbaserade utrymmen. I Gantners omfattande produktsortiment ingår även speciallösningar för krävande objekt, såsom stora personalomklädningsrum, läroinrättningar, universitet och sjukhus.

Anpassade passerkontrolls-, låsnings- och portlösningar för sportcenter och gym, simhallar och spaanläggningar innehåller mångsidiga tilläggsförsäljningsfunktioner. Du kan förlänga öppettiderna utan att öka personalkostnaderna och enkelt göra tjänster och produkter tillgängliga för dina kunder.

Förlorade nycklar vållar inte några bekymmer

Åtkomsthanteringen för låsen är enkel med Gantner Relaxx-hanteringsprogramvaran. Säkerheten på verksamhetspunkterna ökar när man inte behöver bekymra sig om förlorade nycklar.

Identifieringen kan verkställas på ett sätt som är lämpligt för användningen av lokalen. Genom oss får du kort, taggar och armband såväl som QR-kod eller fingeravtrycksidentifiering. Med några få klick i hanteringsprogrammet är det enkelt att definiera personers åtkomsträttigheter och vid behov radera dem omedelbart. Även skåpens beläggningsgrad och de lediga skåpen kan ses med ett ögonkast.

Den populära betalningsfunktionen kan även kopplas till identifikationen, varvid din kund eller din personal kan köpa produkter från varu- och mellanmålsautomaterna direkt genom att använda identifikationen.

Det elektroniska låssystemets fördelar för ditt företag:

 • Mindre service- och underhållskostnader
  Inga förlorade nycklar, inget byte av låsbon och serialisering av dem eller glömda PIN-koder.
 • Lätt att hantera
  Du kan definiera olika användningssätt för skåpen. Du kan också lägga till eller ta bort behörigheter i ett användarvänligt hanteringsprogram.
 • Optimering av lokalens beläggningsgrad
  Omfattande rapportering av användarnas aktiviteter hjälper till att skapa en helhetsbild av användningen av skåpen samt planeringen av användningen av lokalerna.
 • Tilläggsförsäljning med uthyrningsskåp
  Du kan skapa olika verksamhetslokaler och få tilläggsintäkter med exempelvis uthyrningsskåp.

Du får mer information om låsningslösningarna för aktivitetsbaserade kontor av:

Du kan inte satsa för mycket på säkerhet! DL Softwares lösningsfokuserade proffs hjälper dig att identifiera låsningsbehoven.