Kundrelationshantering CRM – betjänar hela ditt företag på ett effektivt sätt

CRM-lösningen i DL Prime Online handlar inte enbart om att effektivisera nya kundförvärv, effektivisera försäljningen, förbättra kundrelationshanteringen eller kundtjänsten och marknadsföringens processer. Ett kundhanteringssystem som är integrerat i ditt företags kärnfunktioner betjänar hela ditt företag med effektivisering av dataanvändningen som är i realtid, intelligent uppföljning och mångsidiga extra funktioner.

Mångsidig prospekt- och kundrelationshantering

Med vår CRM-lösning hanterar du dina kundrelationer och upprätthåller en viktig lead- och prospektbas. Du kan importera potentiella kunder, dvs. leads, till kundhanteringssystemet, t.ex. med färdiga listor eller till och med direkt via kontaktformuläret på din webbplats. Genom att omedelbart lägga till leads till rätta segment överflyttas de till dina sakkunniga försäljare för behandling eller vidare till marknadsföringens automationsrör. När du fyller din prospektbas med högklassiga kundkontakter kommer resultaten också snabbt att synas i din försäljningstratt.

Hanteringen av befintliga kundrelationer i systemet har gjorts smidig. Prospektkunder förflyttas till databasen för aktiva kunder med en knapptryckning. Att skapa helt nya kundrelationer underlättas av vår kreditupplysningstjänst, som gör att du kan kontrollera kundens betalningsförmåga och importera dennes kontaktuppgifter direkt till kundkortet. Du kan göra anbud och försäljningar omedelbart utan att behöva lämna kundkortet.

Till försäljningstratten kan man definiera målen som bäst betjänar funktionerna. Du ser tydligt vilka åtgärder som mest sannolikt leder till det önskade slutresultatet eller i vilken fas i försäljningstratten stannar affärerna vanligtvis upp.
Till försäljningstratten kan man definiera målen som bäst betjänar funktionerna. Du ser tydligt vilka åtgärder som mest sannolikt leder till det önskade slutresultatet eller i vilken fas i försäljningstratten stannar affärerna vanligtvis upp.

Ställ in, följ upp och överträffa dina mål

Målen stöder utvecklingen av din affärsverksamhet och hjälper dig att styra dina anställdas tidsanvändning. I CRM-lösningen kan du definiera de viktigaste målen för din affärsverksamhet och övervaka deras framgång på daglig eller lång sikt. Målen kan vara såväl arbetstagar- som avdelningsspecifika, till exempel förvärv av leads, möten eller gjorda offerter. Det är även möjligt att följa upp olika avdelningar och anställda sinsemellan.

Uppföljningen av målen och ledningen av försäljningen på basis av information i realtid hjälper dina anställda att fokusera på det väsentliga samt uppnå och överträffa sina mål. Programmet visar tydligt om målen har uppnåtts eller var det fortfarande finns utrymme för förbättringar.

Kundrelationshanteringssystemets fördelar för ditt företag:

  • Du tar kundrelationshanteringen till en ny nivå.
  • Du får en tydlig bild av hur det går för ditt företag.
  • Du effektiviserar din försäljningsorganisation och fördelar resurserna korrekt.
  • Du ger marknadsföringen verktyg för effektiv kundkommunikation.
  • Du ökar ditt företags kundnöjdhet.
Det viktigaste verktyget för din försäljningsorganisation är inbyggt i CRM-systemet, dvs. försäljningsvägen som omfattar kundrelationens hela livscykel Med hjälp av försäljningsvägen är kundrelationshanteringen helomfattande och de betjänar ditt företags försäljningsmål.
Det viktigaste verktyget för din försäljningsorganisation är inbyggt i CRM-systemet, dvs. försäljningsvägen som omfattar kundrelationens hela livscykel Med hjälp av försäljningsvägen är kundrelationshanteringen helomfattande och de betjänar ditt företags försäljningsmål.

Du får mer information om vår CRM-lösning av:

Oavsett om ditt företag bara behöver ett system för kundrelationshantering eller en mer helomfattande företagsprogramvara, så finns våra kunniga försäljare till för att stöda dig.