Sportcenter och gym – ökar pulsen för ditt företags framgång

Vill du ta din affärsverksamhet till nästa nivå, automatisera tidskrävande funktioner och bättre betjäna dina träningsälskande kunder? Den webbläsarbaserade DL Prime Online innehåller exakt de funktioner som gör vardagsrutinerna enklare för dig i ditt arbete.

Nummer ett inom programvaror för sportbranschen

DL Software är en föregångare och marknadsledare inom programvaror för sportbranschen. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla programvaror för sportbranschen och identifiera företagarnas svaga punkter i vardagen. Mot denna bakgrund kan vi avge ett överlägset servicelöfte: som företagare behöver du bara en programvara och en partner – oss.

DL Prime Online är lämplig för alla företag inom sportbranschen, från små aktörer och crossfit-hallar till stora kedjor, simhallar, spaanläggningar och bollsporthallar. Programvaran har funktioner för alla företag inom sportbranschen, och det bästa med den är – att programvaran växer flexibelt tillsammans med ditt företag!

Ett nytt sätt att leda verksamheten i ditt sportcenter

Utrustad med mångsidiga funktioner förenklar DL Prime Online – eller till och med eliminerar vardagliga rutiner – och frigör tid för försäljning och värvning av kunder. Din affärsverksamhet utvecklas på ett kundorienterat sätt samtidigt som du och din personals välbefinnande tryggas.

Fördelarna med DL Prime Online för ditt företag

  • Programvarans bakgrundsdata ger användbara idéer för aktuella åtgärder med vilkas hjälp du ökar kundnöjdheten och -lojaliteten eller för att rikta dina marknadsföringsåtgärder.
  • Ett program kan användas på alla verksamhetspunkter, men dess funktioner kan variera från ställe till ställe. Vyn i kassan kan till exempel vara verksamhetspunktsspecifik.
  • Det moderna användargränssnittet kan anpassas användarspecifikt, vilket gör programvaran tydlig och enkel att använda.
  • Infograferna förser företagaren med uppdaterad information om intäkter, medlemsantalet och andra siffror som är viktiga för affärsverksamheten. De anställda ser för sin del genast i början av arbetspasset dagens att-göra-listor, avtalade möten och uppringningar. För båda visas informationen tydligt visuellt direkt i hemvyn.

Automatisering av kundvägen – så enkelt!

Utveckla din affärsverksamhet med kunden i fokus. Vi hjälper till att automatisera gymmets kundväg och att bättre än tidigare betjäna kunderna. Titta på videon för att se hur smidigt det automatiserade gymmets kundväg framskrider från de första sekunderna av medlemskapet!

Många försäljningskanaler – mer försäljning

Gör shoppingen enkel för dina kunder! DL Prime Online möjliggör försäljning i många olika kanaler: online, ansikte mot ansikte eller till och med under ett träningspass. Betalningsmetoderna är träningskort, RFID-tagg, Smartum, ePass, motionssedel eller presentkort. Det finns inget behov av att använda kontanter, utan i kundportalen laddar kunden upp ett ”saldo” i sina uppgifter, vilket kan användas till köp av produkter och tjänster. Den underliggande faktureringen sammanställer alla köp till följande faktura eller subtraherar beloppet från saldot som laddats på kortet.

Flerkanalsförsäljningen hjälper till att förbättra kundnöjdheten och den positiva kundupplevelsen. Du kan även ha kundspecifik prissättning i olika försäljningskanaler enligt kundnivåerna du har definierat.

Introducera ditt gym med mobilappen DL Prime Online

Med den lättanvända mobilappen DL Prime Online introducerar du ditt gym i kundens telefon och gör det möjligt att träna var och när som helst. Lägg ut onlinetimmar och strömmade evenemang i appen, skapa avgiftsbelagda träningsvideor och sälj dina produkter och tilläggstjänster via den. Dina kunder kan också smidigt hantera sina uppgifter och göra bokningar och anmälningar till gruppträning via appen.

Ta kontakt

CRM – ditt mångsidiga verktyg i det dagliga arbetet

CRM, dvs. kundhanteringssystemet, stöder försäljningen, försäljningsuppföljningen och kundtjänsten på nätet och verksamhetspunkterna. En noggrant genomtänkt kundväg och smidiga automatiseringar leder din personal att vidta rätta åtgärder som ökar din försäljning och håller dina kunder nöjda.

CRM möjliggör effektiv försäljningsledning på arbetstagar-, grupp- och verksamhetspunktsnivå. Du kan följa dina anställdas framgångar i den visuella försäljningstratten som i realtid visar antalet leads, möten och affärer. Alla kundkontakter både från verksamhetspunkterna och webbplatsen överförs automatiskt till en del av kundtratten, som du definierat i förhand.

CRM är dina anställdas viktigaste verktyg för granskning av dagens program i realtid. All väsentlig information om kunderna finns på ett ställe och de flexibla kalenderfunktionerna påminner om avtalade möten och kontaktförfrågningar. Kundrelationssystemet fungerar som en utmärkt grund för alla kundmöten. Med uppdaterad kundinformation gynnas du även av automatiseringen av marknadsföringen och verktygen för e-postmarknadsföring.

Passerkontroll och låsningslösningar – öppna dörren för nya möjligheter

Med de mångsidiga lösningarna för passerkontroll och ingångar öppnar du din dörr för nya möjligheter. Du kan tryggt förlänga öppettiderna för ditt träningscenter utan att öka personalkostnaderna, och du behöver inte oroa dig för förlorade nycklar eller passerkort – den elektroniska passerkontrollen säkerställer att endast behöriga kunder kan tillträda dina lokaler. Exempelvis informerar back-end-systemet dig om din kund inte har betalat sin medlemsavgift och det blockerar dennes passerrättigheter omedelbart. Så snart den förfallna fakturan har betalats, återställs även kundens åtkomst till dina lokaler. Du kan enkelt återställa förlorade nyckelkort i hanteringsprogrammet.

Den moderna passerkontrollösningen är inte begränsad enbart till att öppna dörrar eller portar, utan kunderna kan även använda sitt passer-id för att låsa klädskåpen. Passer-id:t är även en del av det moderna betalningssystemet, vilket gör att du kan få tilläggsförsäljning med placeringen av kaffe- och mellanmålsautomater i dina lokaler. Du kan välja den tagg som fungerar bäst för ditt företag från en mängd olika alternativ, till exempel traditionellt gymkort, armband, QR-kod eller fingeravtrycksidentifiering. Passerrättigheterna administreras i det användarvänliga hanteringsprogrammet.

För låsningen av klädskåpen kan lösningen vara den användarvänliga och kostnadseffektiva batterilåsningen som är enkel och prydlig att installera i redan befintliga skåp. Den busstyrda låsningslösningen är den tryggaste lösningen för simhallar, spaanläggningar och andra krävande objekt.