Produktionsindustri – fördelar och framtid för ditt företag

Produktionsindustrins driftsmiljö förändras ständigt och den internationella konkurrensen kräver ständig förnyelse inom sektorn. Vill du agera och ta tyglarna innan förändringen börjar äta av effektiviteten, lönsamheten och konkurrenskraften från din produktion? Med hjälp av vårt produktionsstyrningssystem är det möjligt!

Effektiv produktionsstyrning ändrar allt

Det räcker inte att bara maskinerna i fabriken är i skick – du behöver även ett system för effektiv styrning av din produktion och säkerställande av ditt företags konkurrenskraft. Produktionsstyrningssystemet DL Prime Workmanager® (MRP I & II) betjänar mångsidigt företag inom produktionsindustrin och är ett säkert val för modern produktionsstyrning.

Med hjälp av vårt system kan du utveckla och effektivisera din produktionsverksamhet helomfattande. Med en programvaruhelhet hanterar du alla nyckelprocesser i din fabrik, från offert till produktion, från fakturering till uppföljning och ända till elektronisk bokföring. Du kan använda systemet oavsett var du än befinner dig och vilken enhet du än arbetar med.

Sammanför människor och produktionshändelser

Vårt produktionsstyrningssystem är en modulär del av produktfamiljen DL Prime Online. Tillsammans med våra andra programvaruprodukter skapar DL Prime Workmanager® en solid grund för ditt företags lönsamhet och produktionseffektivitet.

DL Prime Workmanager® ger information i realtid om produktionshändelser och hjälper till att planera fabrikens totala produktionsvolym. Ditt företag och dina arbetsledare kan omedelbart reagera på en eventuell kapacitetsbrist eller andra störningar. Systemets realtidsuppföljningar av produktionen och lagret samt det integrerade transportsystemet hjälper att hålla fast vid leveransscheman och säkerställer ett oavbrutet informationsflöde mellan olika funktioner.

En investering i bättre produktivitet

DL Prime Workmanager® automatiserar alla kärnfunktioner i din produktion till en lätthanterbar helhet. När den är som bäst erbjuder vår lösning betydande konkurrensfördelar och mätbara fördelar, såsom lättare produktionsarbete, produkter av bättre kvalitet, ökad leveranssäkerhet och nöjdare kunder. Tillsammans med andra DL Prime-produkter effektiviseras även uppnåendet av de ekonomiska resultaten och målen samt uppföljningen.

  • Planeringen av fabrikens totala produktion förenklas
  • Processerna effektiviseras och ledtiderna förkortas
  • Felen minskar och slutprodukternas kvalitet förbättras
  • Leveranssäkerheten ökar
  • Kundnöjdheten förbättras

Mer information om lösningarna för produktionsindustrin ger:

Om du vill att ditt företag ska vara starkt och konkurrenskraftigt imorgon, då måste du vara ett steg före idag! Ta reda på, på hur många olika sätt vårt produktionsstyrningssystem hjälper din affärsverksamhet.

Roger Sundsten

Sales & Consulting

roger.sundsten​@dlsoftware.com +358 40 120 1747

Staffan Nordström

Chief Operating Officer

staffan.nordstrom​@dlsoftware.com +358 400 989 802


Nöjda kunder och kundupplevelser

Produktionsstyrningssystemet DL Prime Workmanager® används i flera finländska industriföretag. Fördelarna med vår lösning har varit betydande för våra kunder.

Bertils Health
Elektrorakenne Oy
JTK Power
Muovityöstö Kivelä Oy
PKP Machining
PTH-Metalli Oy
Puhdistamo
Tuomainen