Partihandel och specialvaruhandel – lösningar som stödjer din affärsverksamhet

Med hjälp av Prime optimerar ditt företag processerna, ökar försäljningen och produktiviteten. Affärssystemet är designat för att möta de branschspecifika behoven och hjälper till att hantera en mångsidig affärsverksamhet och öka konkurrenskraften. Det viktigaste inom parti- och specialvaruhandeln är att säkerställa att informationsflödet mellan företagets kärnfunktioner är smidigt och tillförlitligt.

Allt väsentligt i samma system

Prime har alla de viktigaste kärnfunktionerna med tanke på lönsamheten och effektiviteten på ett ställe. När försäljnings-, inköps-, lager- och logistikfunktionerna finns i ett enda system blir hanteringen av helheten enklare. När det inte finns något behov av att hämta information från olika system, minskar antalet fel och dataavbrott till ett minimum och arbetstid sparas.

Vår affärssystemlösning utför effektivitetsmätning, optimering av processerna och affärsverksamheten samt effektiv och smidig ledningsrapportering, vilket sparar kostnader.

Fråga mer från våra experter

Digitaliserad lagerhantering (WMS) medför besparingar och leveranssäkerhet.

Digitaliserad lagerhantering (WMS) ger betydande fördelar för företagen och ibruktagningen återbetalar sig snabbt i form av tids- och kostnadsbesparingar.

Med hjälp av den avancerade lagerhanteringen kan ditt företag effektivare följa upp, hantera och framförallt optimera aktiviteterna i lagret – vem har gjort, vad har gjorts och när det har gjorts. Lagerhanteringen täcker alla viktiga funktioner som mottagning av varor, inventering, hyllsättning, plockning och förpackning samt utleveranser.

WMS-systemet hjälper ditt företag att automatisera och effektivisera lagerrutinerna: plockningsuppgifterna kan prioriteras och arbetsmomenten kan kombineras med till exempel flerplockning. När rätt saker görs vid rätt tidpunkt är det lättare att rikta lediga resurser dit de behövs mest. På så sätt minskar i du inte enbart dubbelt arbete utan även belastningen av din personal.

Lagerhanteringsprogrammet visar tydligt hur produkterna omsätts i ditt lager – detta hjälper till att optimera lagret och söka besparingar genom att utnyttja lagerutrymmet mer effektivt. När de mest sålda produkterna eller säsongsprodukterna finns på logiska hyllplatser, så minskar de anställdas gångsträckor.

Funktioner och fördelar med lösningen:

  • Ökar effektiviteten och höjer produktiviteten
  • Sparar pengar och optimerar personalkostnaderna
  • Minskar gångsträckorna
  • Minimerar plocknings- och inventeringsfelen
  • Snabbar upp lagrets omsättningshastighet och ökar konkurrenskraften

Läs mer