banneri-dl-business-intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE

DL Business Intelligence hjälper dig att analysera din affärsverksamhet och dess nyckeltal på ett nytt sätt. Business Intelligence samlar all relevant data från DL Prime-affärssytemet och hjälper dig att titta på statistiken ur helt nya synvinklar.

DL Business Intelligence-hosting är en webbläsarbaserad applikation, genom vilken du kan utveckla din affärsverksamhet baserat på visuella och interaktiva analyser. Med hjälp av tjänsten kan du enkelt analysera statistik som hämtas från DL Prime ERP -programhelheten. Tjänsten finns i molnet och fungerar var och när som helst, genom endast ett par klick.


Effektiv rapportering och analys för ledningen

För effektiv företagsledning krävs att nödvändig information och de viktiga nyckeltalen kan fås på ett enkelt sätt. Genom våra verktyg, program och rapporter får ledningen tillgång till allt som behövs för analys och utveckling av verksamheten.

En av grundförutsättningarna för framgångsrik affärsverksamhet är en hantering av den information som finns – så kallad Business Intelligence. Målet med all informationsbehandling är att samla in nödvändig information, plocka ut det relevanta och presentera informationen till beslutsfattarna på ett så överskådligt sätt som möjligt. Företaget får ett effektivt verktyg för analys och utveckling av affärsverksamheten genom DL Business Intelligence.

Beslutsfattandet blir märkbart enklare och smidigare genom lättanvända och –tolkade rapporter som skapas i realtid. Våra experter planerar i samråd med dig en programhelhet som motsvarar precis de behov som just ditt företag har. På så sätt har du tid att fokusera på själva företagsledningen!

DL Business Intelligence fungerar även som iPhone och Android-mobilapplikation, så att du har tillgång till information när och var än du behöver den.

dl-business-intelligence

DL Business Intelligence hjälper dig att göra beslut baserat på realtids information.


Öka effektiviteten genom våra outsourcingtjänster

DL Software erbjuder förutom programlösningar även outsourcingtjänster, vilka frigör tid som annars använts för den traditionella ekonomiförvaltningens basrutiner. Du kan utlokalisera hela ekonomiförvaltningen, eller de rutiner där du får mest nytta av vårt kunnande.

Prime Online

Beställ vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-post adress så skickar vi intressanta nyheter och infobrev gällande DL Prime lösningarna 1-2 gånger i månaden.

Mera information om dina personuppgifter.

Tack för din beställning, du kommer i fortsättningen att få intressanta nyheter angående våra DL Prime lösningar.

Det uppstod ett fel i hanteringen av beställningen för nyhetsbrevet, försök igen om en stund.

Kontakta oss >