banneri-liikunta-ala

Lösningar för sportbranschen

DL Prime Online är ett heltäckande affärssystem (ERP) som riktar sig till gym- och sportanläggningar, allaktivitets- och motionsutrymmen, simhallar och spa-anläggningar samt bollhallar. Vi på DL Software är väl förtrogna med idrottsbranschens krav och har därför utvecklat ett effektivt affärssystem som passar den mångsidiga branschens särdrag.

DL Prime Online är en heltäckande programvara som smidigt kan anpassas till olika slags behov och anläggningar av varierande storlek. Systemet omfattar mångsidiga webbshop- och webbtjänster, självserviceportaler samt system för passerkontroll och låsning. Dessutom erbjuder vi flexibla kassa- och ekonomiprogram för gym- och sportanläggningar av olika storlek.

Bekanta dig med våra heltäckande branschspecifika lösningar samt läs hur du kan öka din tilläggsförsäljning och finn ett system som passar behoven i just ditt företag:


DL Prime Online – allt som behövs för att köpa träningskort på nätet

Med affärssystemet DL Prime Online styr du effektivt verksamheten på din gym- eller sportanläggning. Information i realtid om vad som pågår på anläggningen hjälper dig att rikta resurserna dit de behövs bäst. Det mångsidiga affärssystemet möjliggör automatisering av många olika skeden och gör det lätt att outsourca rutinärenden.

Med hjälp av systemet kan nya kunder smidigt köpa sina träningskort på nätet via DL Prime Webbshop. Tilläggsförsäljningen underlättas också, eftersom kunderna kan köpa önskade tränings- och tilläggstjänster via nätbutiken med några klick. Betalning sker tryggt över nätet, med önskat betalningssätt.

Det är lätt att administrera produkterna och tjänsterna i nätbutiken – alla ändringar görs på ett och samma ställe och uppdateringarna överförs automatiskt till nätbutiken så att kunderna ser dem.


Du har alltid tillgång till information i realtid

Programmet skapar automatiskt alla rapporter du behöver för att kunna följa upp affärsverksamheten i realtid. Nya kundförhållanden skapas genast i DL Prime -programmet och i Business Intelligence-applikationen.

Programmet presenterar all viktig information i ett grafiskt format som är lätt att analysera och hjälper dig att fatta beslut om din affärsverksamhet. Du kan själv välja vilka uppgifter om ditt idrottscentrums verksamhet du vill analysera.

  • Medlemsantal
  • Försäljning per dag, vecka, månad eller år
  • Kassaflöde
  • Kundernas träningsrutiner
  • Icke-medlemmar

Flexibelt kassasystem

Vårt kassasystem med pekskärm är ett flexibelt val för idrottscentrum av olika storlek. På den användarvänliga pekskärmen kan du bygga upp olika produktgrupper och produkter, vilket underlättar kassapersonalens arbete. I systemet går det smidigt att betala med olika betalningsmedel, t.ex. motionssedlar, och detta skapar inget extra arbete för kassapersonalen. Även kontoförsäljning är enkelt.

Kassasystemet DL Prime ger otaliga fördelar och vid behov kan systemet även utvidgas till att omfatta flera verksamhetsställen, så att samma kassa kan användas av alla dina idrottsanläggningar:

  • Alla kassatransaktioner sköts enkelt och snabbt via pekskärmen
  • Du kan själv avgöra vilka produkter som visas som snabbval på skärmen
  • Systemet kan integreras med betalterminaler
  • Hantera företagsavtal smidigt över nätet utan kvitteringar och mappar
Prime Online

Beställ vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-post adress så skickar vi intressanta nyheter och infobrev gällande DL Prime lösningarna 1-2 gånger i månaden.

Mera information om dina personuppgifter.

Tack för din beställning, du kommer i fortsättningen att få intressanta nyheter angående våra DL Prime lösningar.

Det uppstod ett fel i hanteringen av beställningen för nyhetsbrevet, försök igen om en stund.

Kontakta oss >