banneri-tukku-varasto-logistiikka

Program för partihandel, lagerhantering och logistik

DL Prime omfattar mångsidiga programlösningar som stöder partihandel, lagerhantering och logistik på ett effektivt sätt.

Mångsidiga verktyg för partihandelns varierande behov 

Inom parti- och specialvaruhandeln spelar leveranskedjans hantering en nyckelroll då man vill uppnå effektivitet och framgång. Arbetsredskapen bör vara tillförlitliga, mångsidiga och flexibla och framför allt vara anpassade för partihandelsbranschen. 

DL Prime ERP är en högklassiga och kostnadseffektiva affärssystem för partihandeln som har utvecklats med dessa behov i åtanke. Optimering av processer och affärsverksamhet, effektivering samt ledningens rapportering i realtid hör till de främsta egenskaperna i vårt system.

DL Softwares program för partihandeln omfattar tidssparande och kostnadseffektiva lösningar för försäljning, inköp, lagerhantering och ekonomiförvaltning. Vår utgångspunkt är att optimera kundens processer samt öka försäljningen och produktiviteten. Program modulerna konfigureras alltid enligt kundens behov.


WMS-lagerhanteringssystem för effektivare processer 

Vi tillhandahåller alla nödvändiga element för lagerhantering som ditt företag behöver för att optimera sina processer och underlätta olika arbetsskeden i lagret. Med hjälp av WMS-lagerhanteringssystemet effektiverar och automatiserar du såväl lagerfunktionen som logistiken och ökar samtidigt lagerkapaciteten, produktiviteten och lönsamheten. WMS-lagerhanteringssystemet har utvecklats med den senaste tekniken, med fokus på ett tydligt användargränssnitt, användarvänlighet och effektivitet. Det lätta användargränssnittet består av moduler och är enkelt att använda, vilket gör inskolningen av nya arbetstagare smidig.

Mobil/PDA-systemet passar för hantering av lager i alla storlekar och kan tack vare sina moduler enkelt anpassas för olika användarmiljöer. Redan i grundformatet innehåller systemet de vanligaste egenskaperna som behövs. Systemet kan konfigureras med lösningar som passar just ditt företag, så att du får tillgång till de funktioner och tilläggsegenskaper som är viktiga för affärsverksamheten.

quickpick


De viktigaste funktionerna i WMS-lagerhanteringssystemet: 

Plockning och optimering av plockning:

 • Sortering och gruppering av plockningslistor på önskat sätt
 • Multiplockning
 • Plockning även från reservplatser
 • Korrigering av saldofel, lagerflytt samt produktförfrågan i samband med plockning

Styrning och optimering av lagerautomater, mottagning och lagerflytt

 • Mottagningskontroll via mobilgränssnitt
 • Utskrift av produktetiketter direkt från mobilgränssnittet
 • Inleverans av produkter på standard- eller valfri plats

Inventering

 • Engångsinventering
 • Begränsad inventering
 • Kontinuerlig (schemalagd) inventering

Förpackning och uppföljning av försändelser

 • Paketkort direkt ur systemet
 • Unifaun-integration
handdatorer

Flexibla system för försäljningens behov

Idag har kunden möjlighet att lämna sin beställning via flera olika kanaler, vilket betyder att programvarulösningarna också måste stöda olika alternativ.

 • Via nätbutik
 • Via Edi/Api-gränssnitt
 • Per telefon
 • Via försäljningsrepresentantens/kundens eget mobilverktyg
 • Via shop-in-shop-metoden

Det viktigaste är att pris och det lagersaldo som försäljningssystemet anger för en kund är korrekta, oavsett hur beställningen lämnas.

Prime To Go är det perfekta mobilverktyget för försäljningsrepresentanten, även offline!

Med försäljningsverktyget Prime To Go kan försäljaren sköta alla arbetsmoment i anslutning till försäljning oberoende av fungerande nätförbindelser. Försäljaren har tillgång till hela kunddatabasen, produktdatabasen, lagersaldot samt kundspecifika prislistor och kampanjer.

Prime To Go passar också utmärkt för hantering av representationslager i kundens utrymmen. Med Prime To Go-applikationen plockar kunden smidigt de produkter som ska säljas/köpas och fakturan skapas samtidigt. Kompletteringsförfrågningar till lagret sköts smidigt via beställningspunkter som placeras produktspecifikt på lager- eller hyllnivå.

Prime To Go-verktygets egenskaper

 • Android App
 • Offlineapplikation
 • Kundspecifika priser
 • Lagersaldo och tillgänglighet
 • Hantering av representationslager

prime-to-go

Läs mera om Prime To Go >


Planeringsverktyg för inköp hjälper med olika inköpsrutiner

DL Primes planeringsverktyg för inköp har utvecklats för olika inköpsrutiner och hjälper köparen att optimera lagrets omsättningshastighet samt att hålla lagervärdet på rätt nivå med tanke på marknadsläget och tidpunkten.

Planeringsverktyget för inköp är designat för hantering av både dagliga inköp och engångsinköp av större partier. Planeringsverktyget omfattar följande funktioner:

 • Analys av lager och försäljning
 • Automatisk beräkning av beställningspunkter
 • Hantering av kundordrar
 • Hantering av inköpskorgar
 • Simulering av lagerbehov för exempelvis en vecka eller en månad

Med hjälp av en bra lösning för materialhantering ökar lagrets omsättningshastighet och svinnet minskar. Lagervärdet, som är viktigt för företag, är under kontroll utan att leveranssäkerheten äventyras. Med DL Softwares system ser du till att materialet räcker till och säkerställer samtidigt att kunden får sina varor på den avtalade leveransdagen.


Programlösningar som underlättar logistiken

Med applikationen för förpackning av försändelser styr lagerpersonalen alla arbetsmoment i anslutning till förpackning och sändning via samma användargränssnitt.

 • Skriver ut försändelselistor och paketkort
 • Skickar EDI-information till transportföretaget
 • Genererar automatiskt försändelsekoder
 • Meddelar paketets mottagare när försändelsen lämnar lagret
 • Genererar automatiskt fakturadata

Fakturan kan skickas till kunden på många olika sätt, t.ex. som e-faktura, finvoice-, ipost-, pappers- eller pdf-faktura.

Prime Online

Beställ vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-post adress så skickar vi intressanta nyheter och infobrev gällande DL Prime lösningarna 1-2 gånger i månaden.

Mera information om dina personuppgifter.

Tack för din beställning, du kommer i fortsättningen att få intressanta nyheter angående våra DL Prime lösningar.

Det uppstod ett fel i hanteringen av beställningen för nyhetsbrevet, försök igen om en stund.

Kontakta oss >